Ethernet 10/100Base-T
PIN DESCRIPTION
1 TX+ Transceive Data+
2 TX- Tranceive Data-
3 RX+ Receive Data+
4 n/c
5 n/c
6 RX- Receive Data-
7 n/c
8 n/c


Ethernet 10/100Base-T Cable
Connector 1 Connector 2
PIN DESCRIPTION  PIN DESCRIPTION  COLOR
1 TX+ 1 TX+ White/Orange
2 TX- 2 TX- Orange
3 RX+ 3 RX+ White/Green
4 4 Blue
5 5 White/Blue
6 RX- 6 RX- Green
7 7 White/Brown
8 8 Brown


Ethernet 10/100Base-T Crossover Cable
Connector 1 Connector 2
PIN DESCRIPTION  PIN DESCRIPTION 
1 TX+ 3 RX+
2 TX- 6 RX-
3 RX+ 1 TX+
6 RX- 2 TX-


Common Colors
PAIR PIN COLOR
1 4 & 5 Blue
2 1 & 2 Orange
3 3 & 6 Green
4 7 & 8 Brown10BaseT and 100BaseT Cross Cable
Pin Color Code Color Code Pin
1 White/Orange White/Green 1
2 Orange Green 2
3 White/Green White/Orange 3
4 Blue Blue 4
5 White/Blue White/Blue 5
6 Green Orange 6
7 White/Brown White/Brown 7
8 Brown Brown 8